Vyberte si Váš obľubený kláštor


Zjavenie Pána

Masseo OFM ,  10.01. 2023

Traja králi od Východu za hviezdou jasnou spiechajú, svetielkom Svetlo hľadajú a Bohu dary dávajú ..... Na sviatok Zjavenia Pána sme v Nových Zámkoch slávili slávnostnú svätú omšu. Chrámom mocne zneli vianočné piesne a koledy, ktorými svätú omšu sprevádzal novozámocký detský a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik. Zvonivý spev a krásny zvuk huslí, akordeónu, cimbalu či basy si uchováme v našich srdciach. Aj vďaka nim sa v nás ešte viac umocnila sviatočná atmosféra tohto dňa a rozjímanie o podstate sviatku. Počas obradu požehnania páter Masseo posvätil vodu, ktorou nás pokropil. V homílii sme uvažovali nad putovaním troch kráľov za Ježišom, o tom, aké riziko podstúpili, keď opustili svoju vlasť, rodiny, aby nasledovali hviezdu a našli novonarodeného židovského kráľa, padli pred ním na kolená a klaňali sa mu. Jedna z myšlienok z homílie „Nikdy neprestaňme adorovať Pána v našom srdci“. Deti spolu s animátormi sa počas katechézy rozprávali o daroch, ktoré môžu oni - maličkí priniesť Jezuliatku a na začiatku liturgie Eucharistie, ako hľadajúci králi s korunkami na hlavách priniesli v mene nás všetkých Novonarodenému vzácne obetné dary. Truhličku naplnenú zlatom v podobe mien tých, ktorých majú radi, kadidlo a detskú modlitebnú knižku, symbolizujúce stálu modlitbu, myrhu a pomôcky do školy, predstavujúce povinnosti, pri ktorých deti prosili,aby ich znášali s pokorou. Hviezda osvecovala ich cestu. Po ukončení svätej omše páter požehnal svätenou vodou aj naše autá, v ktorých mnohí trávime množstvo času, aby nás Božie požehnanie a ochrana sprevádzali na cestách. ..... Kriste, svetu dnes zjavený, buď nami vrúcne slávený. Sláva Buď Otcu Božiemu, spolu i Duchu Svätému. Amen

...

Jasličková pobožnosť

Masseo OFM ,  01.01. 2023

Jasličková pobožnosť v Nových Zámkoch 26.12. 2022 Pomocou šikovných mamičiek a detí z Františkánskeho kostola sa nám podarilo nacvičiť jasličkovú pobožnosť trošku netradičným spôsobom. Pripomenuli sme si stavanie jasličiek svätým Františkom a jeho priateľom Jánom, v mestečku Greccio. V tomto duchu sa viedla myšlienka divadielka. Ján a František sa rozhodli ukázať ľuďom, ktorých srdcia boli zatvorené, ako prišlo v chudobe na svet Božie dieťa. Anjeli zaspievali krásnu pieseň, Poslal Boh anjela, meno má Gabriel a vzápätí archanjel prichádza za Pannou Máriou. Využili sme aj tieňové divadlo, kedy diváci videli Gabriela a Pannu Máriu, jej súhlas a prijatie pozvania stať sa Božou matkou. Jozef zaspí a potom súhlasí tiež. Môže sa začať príbeh ,ktorý zmenil celý svet. Príbeh o dieťati v jasliach, ktoré nás prišlo vykúpiť z hriechov. Hostinská pre mladý pár nemá miesto na ubytovanie, preto ich posiela do jaskyne. Zrazu zaznel detský plač a Mesiáš sa narodil . Na podnet anjelov sa vyberú pastieri Jožo a Fero za oslnivou žiarou. Klaňajú sa Dieťaťu a všetci svorne spievajú Ježiš sa narodil. Jeden anjelik držiac hviezdu prichádza a vedie troch mudrcov k novonarodenému Kráľovi , prinášajú mu dary, zlato, kadidlo a myrhu . So slovami Ježiš sa túži narodiť aj v chudobe Tvojho srdca, spievaním piesne Búvaj Dieťa krásne, sa slávnosť ukončila záverečným slovom pátra Massea a jeho požehnaním . Sme vďační za možnosť aj takto slúžiť Pánovi, evanjelizovať a šíriť dobrú novinu.

...

Kalendár

30.01. 2023

Výročia úmrtia:

+ 1972
Fr. Leopold Fridrich Baláž
+ 1934
P. Matej Emil Linčovský

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba
PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Celomestské misie v Prešove - farnosť Solivar

Brat OFM

 
September 2022
Pokoj a dobro, bratia a sestry!
Po 10 rokoch sa vo farnostiach mesta Prešov opäť konajú Celomestské misie ako impulz viery, či duchovná obnova veriacich žijúcich v metropole Šariša.
Vaša farnosť, do ktorej prichádzame my františkáni je veľmi živá.
Dynamické pôsobenie kňazov, ktorí farnosť vedú, prítomnosť Školských sestier sv. Františka, spoločenstva Maranatha, skautov a ďalších skupín, či existencia cirkevných vzdelávacích inštitúcií sú znamením, že Cirkev v tejto časti mesta je v určitej kondícii a je životaschopná.
Preto aj my bratia prichádzame v rámci celomestských misií s veľkým rešpektom na toto miesto - Solivar, Šváby, Teriakovce, Ruskú Novú Ves - a chceme vám ponúknuť svoju skúsenosť Bohom, a znova možno iba pripomenúť, že jedine On je ten, ktorý sa do Teba zahľadel a miluje Ťa do krajnosti, čo je natrvalo zapísané v znamení kríža nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Túto knihu Kríža, chceme spolu otvoriť a znova sa do nej začítať a objaviť moc a múdrosť, ktorá je v nej skrytá.
Takto podobne hovoril aj pápež František pred rokom, práve tu v Prešove. Pápež František tiež povedal: „Spása prichádza jedine z kríža, avšak z tohto kríža vteleného Boha. Neexistuje spása v ideách, niet spásy v dobrej vôli, v ochote byť dobrými... Nie. Jediná spása je v ukrižovanom Kristovi, lebo jedine on, ako medený had, bol schopný vziať všetok jed hriechu a tam [na kríži] nás uzdravil.“
Tieto slová dokonale vystihujú stáročné zvolanie Ave crux spes unica prítomné v tradícii Cirkvi, ktoré sa stalo aj mottom Celomestských misií v meste Prešov 2022.
A tak nechceme vám ohlásiť iného Krista, ktorého poznáte, alebo o ktorom počúvate, ale vyzdvihnúť jeho Lásku ukrytú v tomto znamení a znova sa pre ňu ešte viac, vo vašich rodinách, ale hlavne osobne, otvoriť a zapáliť. Všeličo je ukryté za stenami našich bytov a domov, všeličo potrebuje uzdraviť, zbaviť hanby, dať do poriadku.
Preto vás pozývame počas týchto dní, 4.-11.9.2022, prísť sa za to modliť, odovzdávať to, nechať sa nanovo osloviť kerygmou kresťanstva, spolu sa stretnúť a rozprávať a vzájomne sa inšpirovať. Má k tomu poslúžiť program, ktorí sme pripravili spolu s našimi Školskými sestrami sv. Františka, ale aj priateľmi s ktorými je nám cťou spolupracovať.
Pozývame vás na - sv.omše s tematickými misijnými príhovormi, - večerné modlitbové stretnutia ako je napr. utorkový sviečkový modlitbový pochod uličkami sídliska Šváby, stredajší večer odovzdania všetkého čo v sebe dlho nosíme pred Eucharistiou, štvrtkovú Nikodémovu noc – počas ktorej pozývame tých, ktorý si chcú vykonať generálnu spoveď u misionárov milosrdentva, či rozvedených, prísť a hovoriť s kňazom o svojich veciach a dilemách a nechať kňaza sa nad vami modliť, - duchovno-kultúrne akcie, akými sú koncert jedného z najlepších súčasných interpretátorov gregoriánskeho chorálu Scholy minor z Bratislavy, či užasné divadelné predstavenie Honzu Horáka z Prahy o sv. Františkovi, - ale tiež na živé stretnutia so skupinami z vašej farnosti, na ktoré sa osobitne tešíme.
O všetkom ďalšom sa podrobne dočítate v zverejnenom programe. Verím, že nám nedáte košom a prídete na začiatku septembra spolu s nami prehlbovať svoj živý vzťah a upevňovať svoju duchovnú kondíciu. Tešíme sa na stretnutie s vami! Bratia sestry z misijného tímu - Františkáni