Púť po stopách svätého Františka

Jakub OFM
16.09.2023

Srdečne vás pozývame na 8 dňovú  púť po miestach sv. Františka z Assisi a sv. Antona Paduánskeho. Putovanie sa uskutoční 14. - 21. októbra 2023, pod vedením pátra Juraja OFM. Cena púte je 720 €. Prihlásiť sa môžete cez email kostolba@frantiskani.sk, alebo tiež na telefónnom čísle 0904 250 314 (správca kostola).