Sviatok Porciunkulových odpustkov v Trnave

Brat OFM
30.07.2023

V týždni zvlášť v našej františkánskej rodine slávime sviatok P. Márie Anjelskej a možnosť získať tkz. Porciunkulové odpustky od utorka obeda do stredy večera.

Pri tejto príležitosti v utorok o 15:00 sa budeme modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu, potom bude pokračovať tichá Eucharistická adorácia a po sv. omši o 18:00 sa budeme modliť v kostole vešpery.

V stredu o 15:00 sa františkánski terciári budú modliť františkánsky sedemradostný ruženec, potom bude nasledovať tichá Eucharistická adorácia a po sv. omši o 18:00 sa budeme modliť v kostole vešpery.

V tieto dva dni (v utorok a stredu) ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia už od 15:00. Pozývame využiť túto príležitosť na modlitbu a sviatosť zmierenia, a nenechávali si spoveď až na prvý piatok.