Prvý štvrtok v Trnave

Brat OFM
02.05.2023

Po mesačnej prestávke sa opäť stretneme pri eucharistickom sláveni, adorácii a agapé a budeme prosiť Dobrého Pastiera o nové povolania do Pánovho ovčinca: vo štvrtok 4. mája od 18tej hodiny. Hosťom bude Don Ján HOlubčík SDB a predstaví nám povolanie zakladateľa salezianskej spoločnosti Don Bosca.