Františkánska skúsenosť 2023 - pozývame!

Brat OFM
30.04.2023

Pokoj a dobro, priateľu!

Pozývame ťa ochutnať jednoduchý evanjeliový život na Františkánskej skúsenosti v spoločenstve mladých od 20 rokov, pri modlitbe aj práci, v službe, v radosti a jednoduchosti.

Tento rok plánujeme dva turnusy:

V dňoch 9.-16. júla 2023 v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši - viac informácii ti poskytne sestra Michaela: miskagardosovaosf@gmail.com, +421 907 335 528.

V dňoch 13.-20. augusta 2023 v Prešove, kde v rámci služby budeme spolupracovať aj s františkánskym misijným tímom počas duchovnej obnovy vo farnosti Prešov-Solivar. Viac informácii ti poskytne sestra Caritas: caritasosf@gmail.com; +421 950 549 925.

Poplatok za stravu a ubytovanie je 100 €.

Prihlasovanie cez tento elektronický formulár.

Bratia františkáni a Školské sestry sv. Františka