Nonstop čítanie Biblie v Trnave

Brat OFM
28.03.2023

V dňoch 24. a 25. marca 2023 prebehlo v našom františkánskom kostole sv. Jakuba 21-hodinové nonstop čítanie prvých 6 kníh Biblie (od Genezis po Jozue) ako príprava na Veľkú noc. Biblický maratón začal v piatok o 20.00 hod., pokračoval celú noc a skončil v sobotu podvečer modlitbou vešpier. Do čítania sa zapojilo 80 čitateľov, ktorí 15 min. súvislým čítaním prepožičali svoj hlas Slovu, ktoré "má moc aj z mŕtvych vzkriesiť". Z udalosti si môžete pozrieť aj krátke video: https://www.youtube.com/watch?v=D4iWhGlllSk.