Predbežná správa k verejnej zbierke „Dar pre Ukrajinu – Pruské“

Brat OFM
27.03.2023