Parte: Miroslav Zemjanek - otec brata Efréma

Efrém OFM
23.09.2022

Dňa 22. septembra 2022 nás do domu nebeského Otca predišiel otec brata Efréma - Miroslav Zemjanek.

Plný plánov do očakávaného dôchodku a milujúci svoju rodinu i rodinu bratov františkánov, nás opustil náhle z dôvodu zlyhania srdca.
V mene rodiny vás prosíme, venujte mu modlitbu, za spásu jeho duše.

Requiescat in pace!