OFMládežky v Bratislave

áron ofm
21.09.2022

#OFMladezky

- S príchodom nového akademického roka sú tu opäť aj obľúbené FRANTIŠKÁNSKE MLÁDEŽKY, na ktoré vás srdečne pozývame každú stredu o 19.30 hod.
Prvá oficiálna mládežka so Spoločenstvom Bratislava sa uskutoční budúci týždeň 28. septembra.

#nulta_mladezka

- Kto by sa však nevedel dočkať, nech príde už túto stredu 21. septembra na nultú mládežku, ktorú budú hudobne sprevádzať naši františkánski priatelia.

#stan_sa_obrazom_Krista

- Príď a zapozeraj sa spolu s nami na tvár Krista, na jeho slávu a nechaj sa premeniť jeho Duchom.