Slávnosť Sedembolestnej na Galambe

Efrém OFM
12.09.2022

Pozývame všetkých na "už tradičnú" púť k Sedembolestnej Panne Márii na Galambu.

Program začne v predvečer sviatku krížovou cestou o 18.30 a následnou adoráciou.
Vo štvrtok začne program 13.45 modlitbou sedembolestného ruženca; nasledovať bude svätá omša o 14.33 a po nej bude agapé vo forme guľášu, "toční" (alebo zemiakovzch placiek) a kofoly.

Pre miestných z okolia Fiľakova sme prirpavili autobus, ktorý vzrazí z pred Fiľakovskej pošty o 13.44 a pozbiera ľudí na trase Biskupice, Rádzovce a Čakanovce.
Autobus sa pripravil aj z Trnavz a Prešova. Viac informácii o týchto získate od bratov z miestnych kláštorov.

Tešime sa na stretnutia a rozhovory vo františkánskom duchu radosti a pokoja podčiarknutým čarom jesennej prírody.

Bratia františkáni a spoločenstvo Apeiron.