Prešovské misie

Brat OFM
23.08.2022

Program misií v Prešove – františkáni

3.9. – 11.9.2022

 

Ave Crux- spes unica“

 

Sobota

03. 09.

 

16.30

 

Privítanie misionárov a sv. omša na začiatok misií

Nedeľa

 

 

 

 

08.00

09.30

11.00

15.00

19.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Pobožnosť KBM + Katechéza pre ženy

Sv. omša s misijnou kázňou

Pondelok

 

8.00

16.30

17.30

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Katechéza pre mužov

HRIECH

OBRÁTENIE

Utorok

 

8.00

16.30

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

SPOVEĎ

SMRŤ A SÚD

Streda

 

8.00

16.30

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

CIRKEV

JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA

Štvrtok

 

8.00

16.30

Sv. omša s misijnou kázňou

Eucharistická slávnosť s adoráciou

VIERA

O EUCHARISTII

Piatok

 

8.00

16.30

20.00

Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých

Sv. omša + obnova manželských sľubov

Koncert chvál pre mladých (Rieka života) - M-Aréna

UTRPENIE

LÁSKA

Sobota

6.30

Sv. omša s misijnou kázňou

MODLITBA

 

16.00

Novéna k MUP

 

 

16.30

Sv. omša s misijnou kázňou

PANNA MÁRIA

Nedeľa

 

 

8.00

10.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša pred Konkatedrálou – záver misií

KRÍŽ

 

Sviatosť zmierenia

 

 

 

 

 

utorok

streda

štvrtok

piatok

 

od 15.00

od 9.00 -11.00 a od 15.00

od 9.00 -11.00 a od 15.00

od 15.00

 

 

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

Vaši bratia františkáni a pátri misionári