Púť spoločenstva rodín Kráľovnej pokoja

Masseo OFM
15.05.2022

Posledný aprílový týždeň sme vďaka Božej milosti mali možnosť niektorí veriaci zo Spoločenstva kráľovnej pokoja zúčastniť sa púte do Talianska. Cieľom púte bola túžba po obrátení, po osobnom rozhodnutí pre Boha tak, ako to žil svätý František z Assisi. Začiatok púte patril miestam svätého Antona / Camposampiero, Padova/. Vo veľkolepom Ríme sme navštívili baziliky spojené so životom svätého Františka. Našu národnú identitu sme si mohli posilniť v bazilike Sv. Klementa, kde sa nachádzajú relikvie svätého Cyrila. Generálna audiencia so svätým otcom Františkom nás posilnila do nasledujúcich dní, ktoré boli úzko spojené so spiritualitou svätého Františka / Greccio, Assisi, Carceri, Rivo Torto, Porziuncola, San Damiáno, Monte Casale, La Verna, Castelmonte/ Prítomnosť Boha bola priam hmatateľná. Zážitkov, myšlienok, pocitov zostalo mnoho. Jeden z najsilnejších momentov bola liturgia odovzdania Tau na hore La Verna. Na mieste, kde bol svätý František stigmatizovaný. Išlo o moment opätovného rozhodnutia sa pre Boha, plniť krstný sľub a nasledovať Ježiša. Aby sme lepšie priblížili atmosféru púte prinášame odpovede pútnikov na tri krátke otázky: Čo pre Vás púť znamenala. - Štíšenie sa a prehodnotenie svojho života a vzťahu k Bohu. - Táto púť bola pre mňa veľkým požehnaním. Prvý krát som bola v Taliansku. Bol to ,akoby výstup na horu za Pánom, aby som sa poďakovala za všetky dary a milosti, ktoré som dostala. Tiež prosba o silu a svetlo života plniť božiu vôľu, pre mňa a moju rodinku, mojich priateľov dobrodincov. Veľmi som sa tešila, že sme boli spolu ako duchovná rodina spolu s kňazmi. - Púť pre mňa znamenala aj zázrak v tom, že som vôbec mohla ísť, nakoľko som mala zdravotné problémy 2 týždne pred odchodom. Tým, že som mohla ísť, to bola aj veľká radosť a zároveň som si veľmi vážila, že na duchovné sprevádzanie sa podujali aj naši františkánsky duchovní Masseo a Egid po stopách sv. Františka. Úžasné. Chcela som sa dozvedieť o jeho živote viac (sv. Františka) a prejsť si všetky tieto sväté miesta. - Púť bola veľmi silným zážitkom. Veľká vďaka našim drahým Duchovným otcom, bratom, priateľom. Celá mi poukazovala na dôležitosť matky a rodiny. - Je pre mňa ďalším dôkazom veľkej Božej Lásky, ktorá je konkrétna preniká každú maličkosť, keď jej to dovolím, že sme sa dokázali v pokoji pobaliť, nič sme nezabudli, mnohé ťažké situácie sme dokázali v pokoji vyriešiť. Boli sme ako rodina i ako spoločenstvo nesení Božou láskou, ktorá sa prejavovala aj v tom, že sa nikomu nič nestalo, nikto neochorel, všade sme prišli včas, našli sa doklady. - Som vďačný Bohu a spoločenstvu, že som mohol absolvovať túto krásnu púť. Získal som nové poznatky o svätcoch, oddýchol som si od všedných dní a načerpal veľa duchovnej energie. - Táto nádherná púť pre mňa veľa znamenala a hlboko sa mi vryla do srdca. Zažila som spoločenstvo, v ktorom si každý pomáha a všíma si potreby druhého Čo ste si odniesli do svojich životov. - Boží dotyk - Utvrdila som sa opäť v tom, že som božia milovaná dcéra a mám hodnotu Kristovej krvi. Boh má ma veľmi rád. Prišlo mi to tak, že som dostala veľkú krabicu darčekov a na každom mieste kde sme sa zastavili, som si ich postupne vybaľovala. Každé miesto sa ma dotýkalo skrz svedectvo života svätcov. Som veľmi vďačná za svedectvo františkánskych svätcov, ktorých sme navštívili na tejto púti. Tiež som si uvedomila svedectvo mojich predkov, rodičov a starých rodičov, že boli verní Kristovi za každých okolnosti. Je to taká výzva pre mňa a moje deti, aby sme boli živí kresťania, aby sme svedčili o Bohu svojim životom v maličkostiach. Boh to dokáže premeniť na veľké veci. - Radosť zo života v spoločenstve. Vzájomnú blízkosť a službu s darmi aké sme dostali od Boha-Otca. Zážitok z čistej bratskej lásky. - Predsavzatie: stále sa nechať prenikať Božou láskou a On bude konať v každej chvíli môjho života - Veľkú silu spoločenstva, duchovné zážitky, ktoré ešte spracovávam a možnosť zastaviť sa v našich životoch. Veľmi som sa tešila, že sme mohli ísť aj s našimi deťmi a aj oni mohli zažiť spoločenstvo a duchovno spolu s nami. Toto sú ozaj zázraky, keď to vyjde. Väčšiu slobodu Božieho dieťaťa,ktorú pre mňa vybojoval Ježiš na kríži Zážitky na celý život, duševný pokoj. Bola to veľká milosť chodiť po miestach, kde pôsobili veľký svätci ako Anton, František a Klára. Nadchol ma Vatikán, ten prvý moment keď som stúpil na pôdu námestia Sv.Petra až som mal zimomriavky. Odniesla som si veľa zážitkov a spoznala som nádherné miesta a dozvedla som sa veľa noveho o našich svatych a blahoslaveného Carla Akutisa. Odnašam si pokoj a túžbu vrátiť sa späť do Ríma a mozno zotrvať viac casu na niektorých miestach a v silenciu. Aký bol pre Vás najsilnejší moment. - Pri mieste usnutia a hrobe sv. Františka + LA VERNA. - Najsilnejší moment bolo na La Verne, miesto stigmatizácie sv. Františka Je to tajomstvo. Prijatie kríža a moja odpoveď AMEN. - Najsilnejších momentov bolo viac. Prvé, čo ma zaskočilo bol život sv. Antona, o ktorom som dovtedy nič nevedela a pritom to bol veľký svätec. Potom to bol hrob sv. Františka a miesto jeho stigmatizácie. Tam som zažila veľkú silu modlitby ani sa mi odtiaľ nechcelo odísť. To miesto bolo také silné. Miesto sv. Kláry, cítila som jej veľkú silu, odvahu a odhodlanie v tej dobe, kedy to vôbec nemala ľahké. A potom Porziunkula, malý krásny kostolík vo veľkej bazilike, úžasné. A La Verna, veľmi silný zážitok, prítomnosť Ducha Svätého, veľká očista. - Najsilnejší moment: LA Verna-zostať Verná Krížu - Najsilnejší moment - každá sv. omša zažitá srdcom v prítomnosti. Sila modlitby. Slzy matky. Noc na La Verne a v Castelmonte. - Mal som dva silné momenty z púte: 1. Vatikán , 2. Assisi - očarilo ma celé mesto, baziliky, rodný dom a miesta kde bol pokrstený a žil Sv. František a naj naj LaVerna, kde som pocítil neopísateľný Boží dotyk a Lásku - Najsilnejší moment bol pre mňa Generálna audencia u sv.Otca, ako prichádzal a prihováral sa cez sv. písmo ku každému z nás. Očarila ma príroda a pohoria, kade sv. František chodil, sv. omša v prírode a na La Verne, ako sme dostávali TAO kríže. Nesmiernu vďačnosť som cítila na mieste, kde sv. František dostal stigmy. Človek by tam zotrval aj hodiny v rozjímaní.