Tlačivá na darovanie 2% (3%) z dane

Silvester OFM
08.02.2023

Aj tento rok vás ako františkáni žiadame o podporu formou darovania 2-3% z vašich daní našim občianskym združeniam:

o.z. FRANTIŠKANIKA - prostriedky získané prostredníctvom o. z. FRANTIŠKANIKA sú používané na opravy našich budov - kostolov a kláštorov (väčšinou ide o historické pamiatky) a na podporu pastoračných aktivít. Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. FRANTIŠKANIKA nájdete na TOMTO LINKU.

o.z. GIFRA - prostriedky darované o.z. GIFRA slúžia a budú slúžiť výhradne na prácu s mladými a deťmi v projektoch, ktoré zastrešujme ako františkáni v spolupráci s ďalšími františkánskymi rehoľami. Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. GIFRA nájdete na TOMTO LINKU.

• o.z. JP2 - prostriedky darované o.z. JP2 budú slúžiť výhradne na podporu evanjelizačných aktivít a úpravy priestrov Centra novej evanjelizácie svätého Jána Pavla II. v Beckove. Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. JP2 nájdete na TOMTO LINKU.


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zprostredkovania 2-3% z dane, sa môžete obrátiť na ekonomika@frantiskani.sk.

NÁVOD:

1. postup krokov pre zamestnancov, ktorí nepodávajú daňové priznanie
2. postup krokov pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie
3. postup krokov pre právnické osoby
4. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov - potrebné vytlačiť

ĎAKUJEME!!!

PÁN BOH ODPLAŤ!!!

PAX +