Noví postulanti 2021/2022

Peter OFM
04.09.2021

Do našej komunity nastúpili 4 noví postulanti: Róbert, Roman, Martin, Ján.

Tešíme sa, že prišli medzi nás a sú odhodlaní rozpoznávať svoje povolanie vo františkánskej rodine.

Prosíme aj o vaše modlitby, aby boli vedení Duchom Svätým.