Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/f/r/u76834/public_html/sk/pages/spravy_detail.php on line 92

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/f/r/u76834/public_html/sk/pages/spravy_detail.php on line 92

Warning: file_get_contents(https://www.frantiskani.sk/image.php?f=spravy%2F1629275133-aa.png&cfg=spravy-galeria) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/f/r/u76834/public_html/sk/pages/spravy_detail.php on line 92

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: failed to create an SSL handle in /www/f/r/u76834/public_html/sk/pages/spravy_detail.php on line 93

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto in /www/f/r/u76834/public_html/sk/pages/spravy_detail.php on line 93

Warning: file_get_contents(https://www.frantiskani.sk/image_cesta.php?f=spravy%2F1629275133-aa.png&cfg=spravy-galeria) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /www/f/r/u76834/public_html/sk/pages/spravy_detail.php on line 93

Informácie o schválených projektoch

Silvester OFM
18.08.2021

V roku 2021 boli podporené z Ministerstva kultúry dotačny program „Obnovme si svoj dom“ tieto projekty:

Rekonštrukcia strechy františkánskeho kláštora v Bratislave č. ÚZPF 24/1 Č.zmluvy:MK-2482/2021-423

Sanácia a terénne úpravy predpolia kostola sv. Juraja v Pruskom č. ÚZPF 771/1-3 Č.zmluvy:MK-2481/2021-423

Hlavný oltár sv. Barbory vo františkánskom kostole sv. Barbory v Žiline ,VII. etapa č. ÚZPF 163/1-18 Č.zmluvy:MK-2063/2021-423