Máme nového generálneho ministra!

áron ofm
15.07.2021

S radosťou vám všetkým oznamujeme!!... ;)
...Že dňa 13.7. 2021 bol v Ríme zvolený náš nový generálny minister br. Massimo Fusarelli OFM.

Čosi o ňom:
Narodil sa v Ríme v roku 1963, večné sľuby zložil v roku 1989 a v tom istom roku bol vysvätený za kňaza. Po štúdiu teológie na Pápežskej univerzite Antonianum v Ríme získal aj licenciát z patristických vied na Augustiniane taktiež v Ríme. Bol provinciálnym definítorom, animátorom pre pastoráciu povolaní a stálej formácie, v rokoch 2003-2009 generálny sekretár pre formáciu a štúdiá, generálny vizitátor Neapolskej provincie a tiež pri zjednotení provincií severného Talianska. V roku 2020 bol zvolený za provinciálneho ministra Provincie sv. Bonaventúru.

Poslal nám aj krátky pozdrav:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ybg2uNNw2s&t=49s&ab_channel=CapitoloGeneraleOFM2021

 

Nasledujúci deň bol zvolený generálny vikár, teda Massimov zástupca, br. Isauro Covili OFM z Chile.

 

Potom boli zvolení aj generálni definítori, teda poradcovia generálneho ministra.
Za našu Severoslovanskú konferenciu bol zvolený Poliak, br. Konrad Cholewa OFM, narodený v roku 1981. Patrí do Provincie Nepoškvrneného počatia Panny Márie so sídlom v Krakove.
V roku 2006 zložil večné sľuby a v roku 2008 bol vysvätený na kňaza. V rokoch 2010-2013 študoval františkánsku spiritualitu na Antoniane. Aktuálne je gvadiánom a kustódom na Kalwarii Zebrzydowskej, ktorá patrí medzi najväčšie františkánske komunity tejto provincie a samotná Kalwaria je miestom, kde prichádza mnoho pútnikov z Poľska i zahraničia.

 

Želáme im pokoj a radosť v ich službe s Pánom a aj naďalej ich, prosím, sprevádzajme modlitbami! +