Generálna kapitula 2021

áron ofm
27.06.2021

Milí naši priatelia,

v dátume 3.-18. júla 2021 sa v Ríme koná generálna kapitula
našej františkánskej rehole a týmto vás úprimne a s pokorou
pozývame a prosíme aj o vaše modlitby za toto bratské stretnutie.

No o čo na tej generálnej kapitule vlastne ide?

- Od prvých rokov vzniku Rádu menších bratov sa bratia
zo všetkých kútov sveta pravidelne stretávajú,
aby sa spoločne potešili v Pánovi a zdieľali sa o svojom duchovnom prežívaní,
o ich práci a službe vo svojich komunitách/spoločenstvách.
- Kapitula tiež vytvára priestor medzinárodnému bratstvu na diskusiu o aktuálnom dianí,
o tom, čo sa darí aj v čom treba pridať či sa zmeniť.
- Taktiež si počas tohto stretnutia bratia volia svojho predstaveného vo svete
(tzv. generálneho ministra).
- Tento štýl stretávania funguje už 800 rokov až dodnes
a v súčasnosti býva každých 6 rokov.
- Bratov zo Slovenska bude zastupovať
náš provinciálny minister - br. František Xaverský Olbert OFM.

Viac info a videá, ktoré približujú život bratov vo svete:
https://ofmcapgen2021.org/en/

Za modlitby (aj malé a úprimné) každému z vás
vopred veľmi ďakujeme a žehnáme vám! :) +!

vaši bratia