Prvá sobota online u františkánov v Bratislave

Brat OFM
02.12.2021

Srdečne vás pozývame každú prvú sobotu (v čase zatvorenie kostolov formou online) v mesiaci na sv. omšu s tematickým príhovorom a po nej na mariánske večeradlo. Začíname o 9.00.

Youtube kanál: Františkáni - SR