Warning: file_get_contents(http://www.frantiskani.sk/image.php?f=spravy/1617493184-pozdrav VelNoc 2021.png&cfg=spravy-detail) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad request in /www/f/r/u76834/public_html/sk/pages/spravy_detail.php on line 229

Veľká noc 2021

áron ofm
04.04.2021

Milí naši bratia a sestry, priatelia, všetci nám blízki,

aj touto cestou nám i vám zo srdca prajeme a vyprosujeme
POŽEHNANÉ A RADOSŤOU NAPLNENÉ VEĽKONOČNÉ DNI!

Nech vás láska a pokoj - ktorý Ježiš dáva všetkým, čo do neho vkladáme svoju nádej -
naplnia radosťou a posilnia vo vás odhodlanie objať cestu kríža, cestu evanjelia a objať dokonca aj prázdny hrob nášho ľudského strachu.

 

S vďakou za vás
vaši bratia františkáni