Veľkonočné trojdnie na LocAll TV

Efrém OFM
02.04.2021

Pán Ježiš hovorí: „toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem...“ /Jn 6, 37/

Vďaka spolupráci s Mestom Fiľakovo a regionálnou televíziou LocAll TV budú z nášho kostola vysielané obrady Veľkého piatku a slávnostná sv. omša Veľkonočnej nedeľe.

  • - 2. apríl: Veľký piatok o 15:00
  • - 4. apríl: Veľkonočná nedeľa o 9:00

Obrady a svätá omša budú striedavo v slovenskom a maďarskom jazyku.

Okrem televízneho vysielania môžete sledovať prenos aj online:
https://www.facebook.com/TV-Locall-120837487959492/
https://www.youtube.com/c/elkon1958/videos?view=57

A Fülek városával és a regionális televízióval (LocAll TV) való együttműködésnek köszönhetően templomunkból közvetítve lesz a Nagypénteki szertartás és a Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise.

  • - április 2: Nagypéntek 15:00 órától
  • -április 4: Húsvétvasárnap 9:00 órától

Jézus mondja: „...és aki hozzám jön, nem utasítom el, ...“ /Jn 6, 37/