POZOR, veľká zmena!!!!

áron ofm
15.10.2020

„Žiť nádej a vidieť malé zázraky....“ +!
!!! POZOR, AKTUALIZOVANÉ !!!

Drahé sestry a bratia,
prihovárame sa vám ako ľuďom dobrej vôle.


Vzhľadom k okolnostiam, ktoré nariadila vláda SR na odporúčanie pandemickej komisie,
sa od štvrtka (15.10.) až do odvolania v našom kostole nebudú konať verejné sv. omše.
Ale nebojte sa, všetky vaše úmysly svätých omší tak ako boli prijaté, budú odslúžené.


Máme však pre vás alternatívu:

- Keďže sme teraz obdržali najnovšie informácie, čo je a čo nie je možné, služba v našom kostole bude takto:

• Každý deň od 16:00 do 18:00 môžete prichádzať na tichú modlitbu do nášho otvoreného kostola.

• V tom istom čase bude možné na bočnej chodbe (vstup cez vrátnicu) prijať sv. spoveď a Eucharistiu.

• Od piatku 16.10. chystáme pre vás z nášho kostola pravidelné vysielanie sv. omší
- cez týždeň večer o 18:30 (youtube: Františkáni - SR)
- v nedeľu o 10:00 (MTT)


Srdečne
vaši trnavskí bratia františkáni

DRAHÍ NAŠI, od 16.11.2020 tento stav bez verejných sv. omší už neplatí,
opäť zmena, prosím, pozrite si aktuálne OZNAMY na úvodnej stránke. :)