Mládežky v Bratislave

Silvester OFM
30.09.2020

Milovaní priatelia.

Hoc s obmedzeniami, ale predsa Vás pozývame na mládežnícke sv. omše k nám do Bratislavy.

Každú stredu o 19:30 hod.

Tematicky sa budeme zameriavať na životné povolanie, službu obety, cestu svätosti, a spôsob chvály.

Tešíme sa na Vás.

:-)