Novéna pred slávnosťou sv.Františka 2020 (1.deň)

José OFM
25.09.2020

Assisi

Carlo v Assisi zanechal nezmazateľnú stopy. Istým spôsobmi sa do tohto miesta presadil. A to nie iba preto, že rodina tu vlastnila dom. Týmto mestom prechádzajú Assisania aj mnohí pútnici. Ale Carlo nebol iba pútnik. Počas predlžených pobytov, ktoré trávil v Chudáčikovom meste spolu s rodinou, si vytvoril s ním vzťah. Rozvíjala sa sympatia, ktorá sa neviazala len na františkánske spomienky mesta, ale na samotných obyvateľov. Niektorí si ho pamätajú ako sa prechádzal so svojim psom. Predavači ho majú v pamäti ako s mamou prichádzal na nákupy. Priatelia si pamätajú, ako spolu chodil na plaváreň. Ale spoločný obraz tých, ktorí si ho pamätajú z chvíľ dovoleniek je: „stále šťastný chlapec, s veľkým zmyslom pre humor“. Jeho nákazlivý úsmev sa rýchlo mieša so životom tohto mesta, v ktorom staré aj moderné prirodzene ide spolu. Každý rok na Calendimaggio (sviatky jari) kostýmy, farby, vášne, spevy znovu oživia žiaru stredoveku. Je to akoby sa znovu žilo v medzi trinástym a štrnástym storočím. Tento sviatok Assisi dáva plastický obraz Františkovho sveta, keď František bol „kráľom sviatkov“, svižným mladíkom, snilkom, stále pripraveným na nové dobrodružstvá, aby tak mohol naplno vyjadriť svoju chuť žiť. Carlo chodieval do Assisi na prázdniny, nezažil tieto sviatky, a ale stretol sa so živosťou tohto adoptovaného mesta, ktorú mohol zakúšať v stretnutí s jeho obyvateľmi. Mnohí si ani neuvedomili jeho prítomnosť. Ale tí, ktorí ho stretli, nemôžu naňho zabudnúť. Niektorí z nich ho mohli sprevádzať svojim svedectvom na ceste v ústrety blahorečeniu. Aby sme mohli pochopiť Františka a aby sme mohli pochopiť Carla, musíme vychádzať odtiaľ: z ich chute žiť! Z ich schopnosti „sláviť“. Z ich schopnosti snívať. Pápež viackrát povedal mladým: neprestaňte snívať! Existuje originálny plán pre každého z nás. Existuje sen Boha pre nás. Jedna naliehavá Carlova poznámka nás všetkým vystríha pred častým nebezpečenstvom: „Narodiť sa ako originály, zomrieť ako fotokópie.“ František v stredoveku a Carlo dnes sú dve rôzne vyjadrenia veľkej potreby života. Hovoria mladým o „snoch“. Učia ich snívať!

Modlime sa:

Láskavý Bože, prameň života a darca sviežosti, ty v každom človeku prebúdzaš túžbu po šťastí a ukazuješ cesty k jeho dosiahnutiu; zhliadni dobrotivo na unavených mužov a ženy, na unudených mladých i opustených starcoch a v nás všetkých prebuď túžbu pro pravom šťastí, nauč nás snívať o veľkých veciach a prahnúť po najvyššej hodnote, ktorou si ty sám. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.