Novéna pred slávnosťou sv.Františka 2020

José OFM
25.09.2020

Priatelia pozývame vás na duchovnú prípravu na Slávnosť sv.Františka z Assisi.

Úvod: Keď Boh prekvapí Texty našej prípravy na sviatok sv. Františka sú inšpirované knihou od Assiského biskupa Mons. Domenica Sorrentina. Spravuje miestnu Cirkev na mieste, kde jeho šťastný predchodca – biskup Guido – pred osemsto rokmi videl Františka vyzliecť sa pred očami zúrivého otca Bernardone a tých znepokojených z assiského zástupu. Rozhodol sa zahaliť ho a požehnať. Toto gesto neprestáva hovoriť. Hovorí o Evanjeliu, slobode, sne, kráse. Ako pre túto krásu dnes nadchnúť človeka z éry Facebooku, Whatsappu, Instagramu? V tom istom meste, v Assisi, ukotvila osoba výnimočného mladého človeka, ktorého o pár dní Cirkev vyhlási za „blahoslaveného“: Carlo Acutis. Kto viac ako on – chlapec dnešnej doby, s vášňou pre počítač – k tomu môže napomôcť? A tak vznikli tieto texty: o Ježišovi a o Evanjeliu, o Františkovi z Assisi a Carlovi Acutisovi. O Františkovi už čo-to vieme. Možno aj o Carlovi, ktorého korene siahajú do Milána, ale ukotvil v Assisi. Život Carla sa odohrával v krátkom rozpätí pätnástich rokov (1991 – 2006). Na prelome storočí. Na prelome tisícročí. Svoju cestu cibril v šľapajach Chudáčika. František a Carlo. Originálna kombinácia. Čo sa týka Carla, úplne mimo klasického obrazu svätosti v habite, ktorá sa počas storočí vtelila do mnohých postáv napájaných františkánskou spiritualitou. Ale v Assisi dýchal charizmu svätého Františka. Vyjadril túžbu byť tu pochovaný. Stal sa istým spôsobom adoptovaný „Assisan“. „Assisi je miesto, kde sa cítim šťastnejší“, zveril sa krátko pre tým, ako opustil túto zem, svojmu duchovnému vodcovi. Jeho „kláštorom“ bol svet vo forme ako ho vníma dnešný mladý človek, medzi tým čo je stabilné a nemenné – počnúc od prírody a jej krás – až po to, čo beží nadzvukovou rýchlosťou ako technológia a informatika. Počas týchto deviatich dní skúsme vytušiť, aký plán je ukrytý v skutočnosti, že pútnici, ktorý v zástupoch prichádzajú do Assisi, sú pozvaní porovnať sa nie iba s osobou syna Pietra Bernardone ale aj so svätosťou tohto chlapca dnešných dní, ktoré telo odpočíva práve na mieste, kde František začal svoju cestu... Fantázia prozreteľnosti. Ale hľadajme červenú niť... Pozrime sa na prieniky...