Vrch premenenia: Adorácia

Peter OFM
07.08.2020

Drahí bratia a sestry,

s radoťou Vám oznamujeme, že v dňoch pondelok až streda, sa môžete u nás v kostolíku zastaviť ne celodennú adoráciu v čase 8:00 - 16:00, a načerpať tak síl do Vášho života.

Veľa milostivých chvíľ pre Pánom Vám zo srdca prajeme.

bratia františkáni - Trstená