Jesenná púť 2019 - Po stopách sv.Františka s františkánmi

José OFM
20.05.2019

Púť spojená s duchovnou obnovou na miestach života sv. Františka v Taliansku

Termín: sobota 12. októbra 2019 odchod večer z Bratislavy - návrat v sobotu 19. októbra 2019 v noci.

Ide o púť v 30-člennej skupine (rodiny a mladí).

Jej cieľom je spoznať, či prehĺbiť duchovný odkaz Františka z Assisi na miestach jeho života: Assisi, Porziuncola, San Damiáno, Rivo Torto, Carceri, františkánske sanktuária v Rietkom údolí, La Verna a možno i ďalšie.

V úvode púte je zastávka v Padove pri hrobe svätcov: Sv.Antona Paduánskeho, Sv.Lukáša i sv. Leopolda Mandiča.

Cestou späť zastávka v mariánskom sanktuáriu Madonna della Corona v Spiazzi.

Púť pripravujeme v spolupráci bratov františkánov, konventuálov a Školských sestier sv. Františka. Sprevádzať vás budú: sr. Regina OSF a br.Jozef OFM

Treba pamätať, že nie sme cestovka, a tak že je to zároveň celé aj františkánske dobrodružstvo ;)

Doprava bude realizovaná malým autobusom. V cene je zahrnuté: ubytovanie: 5x noc v Assisi (2 a 3 posteľové izby), 1x noc v Spiazi (2 a 3 posteľové izby).

Strava je zabezpečená nasledovne:

Raňajky - R // Obed - O // Večera - V

Nedeľa: R- Nezabezpečené - Padova // O- Nezabezpečený - Padova // V -Zabezpečená v Assisi

Pondelok: R- Zabezpečené v Assisi // O- Zabezpečený v Assisi // V- Zabezpečená v Assisi

Utorok: R- Zabezpečené v Assisi // O- Zabezpečený v Assisi // V- Zabezpečená v Assisi

Streda: R -Zabezpečené v Assisi // O- Zabezpečený v Assisi // V- Zabezpečená v Assisi

Štvrtok: R- Zabezpečené v Assisi // O - Zabezpečený v Rieti - balíček // V- Zabezpečená v Assisi

Piatok: R - Zabezpečené v Assisi // O- Zabezpečený v La verna // V- Zabezpečená v Spiazi

Sobota: R- Zabezpečené - Spiazi // O- Zabezpečený - Spiazi

Cena: 500 €

Poistenie každý osobitne.

Po prihlásení sa cez formulár Vám bude zaslaný email s prosbou o uhradenie zálohy vo výške 250 €.

Prihlásenie je platné až po zaplatení zálohy.

Platbu uskutočnite na účet: IBAN: SK3783300000002901669261

Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Špecifický symbol: Vaše telefónne číslo (ktoré uvediete v tomto formulári)

Poznámka: Vaše meno a priezvisko

Počet miest je obmedzený. Prihlasovanie najneskôr do konca augusta 2019.

Ak by ste nemohli cestovať (z akýchkoľvek dôvodov) - zálohu nevraciame.

Viac info: 0950/549925, alebo mailom na: caritasosf@gmail.com

Tešíme sa na vás!!!

Ak máte záujem prihlasujte sa vyplnením tohto formulára!!!