Slávnostné sľuby bratov Cypriána a Zacheja

José OFM
18.09.2015

Tohtoročný deň sv. Jozefa Kupertínskeho - 18.9.2015, sa stane pamätným pre našich bratov Cypriána Mareka Bobáka a Zacheja Ľubomíra Ľalíka, ktorí sa rozhodli radikálne odpovedať na Pánovo povolanie nasledovať ho v čistote, poslušnosti a bez vlastníctva. Svoje slávnosté sľuby zložili do rúk br. Jeremiáša Kvaku OFM vo farskom Kostole sv. Martina v Trstenej, keďže františkánsky kostolík by nebol pojal všetkých, ktorí prišli do Trstenej kvôli týmto dvom bratom.

Brat Cyrián pochádza z Prešova a do rehole stúpil ako zrelý muž po vysokoškolskom štúdiu i po rokoch praxe. Brat Zachej pochádza z Pukanca a je vyučeným kamenárom, zaujíma sa o divadlo. V súčastnosti jeho služba spočíva v starostlivosti o chorých v nemocniciach.

Bratia, nech Pán požehnáva vaše zasvätenie!!!