Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Kostolná 1
940 62 Nové Zámky
Tel. gvardián:
+421-948-223 036
(Prosíme, ak sa nedovoláte, pošlite SMS)

Patrocínium kostola:

Kostol Stigmatizácie sv. Františka

Tel., fax kláštor:

+421-35-640 06 27

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Masseo
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Masseo Golha OFM gvardián (predstavený kláštora), správca kostola br. Silvester Poliak OFM vikár domu (zástupca predstaveného), duchovná správa nemocnice br. Damián Debnár OFM výpomocný kňaz br. Emanuel Potanin OFM kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome br. Pavol Mandryk OFM kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Andrej Mihály (P. Juraj Mihály, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Jakub Martaus, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii