My nechceme vojnu, ale mier! Pokoj Ježiša Krista nech je medzi nami!

Masseo OFM
29.01.2014

Toto heslo nás sprevádzalo pri sobotňajšej procesii, keď sme sa s veriacimi vybrali do ulíc našej mestskej štvrte. Ako všetci dobre viete, od polovice decembra máme v Južnom Sudáne vojnu s ničivými následkami v ľudských srdciach, ale aj stratách na životoch.

Konflikt začal 15. decembra tu v Jube, keď sa armádni vojaci rozdelili na základe dvoch vodcov. Jedným z nich je terajší prezident a druhým jeho bývalý vice-prezident. Prvá zrážka bola veľmi ničivá. Vojaci začali po sebe priamo strieľať na najväčšej základni v Jube. Vyhaslo veľa životov... Konflikt sa neskôr rozšíril po celom hlavnom meste. O pár hodín sa začalo bojovať aj v iných mestách krajiny. Najhoršie na tom je, že medzi prestrelkami zomrelo a denne zomiera veľa nevinných ľudí, najmä detí. Situácia je momentálne taká, že tábory UN sú preplnené - podali pomocnú ruku viac ako 66 000 ľudom. Veľa ľudí z krajiny emigrovalo a stále odchádza do vedľajších štátov, kde pre nich otvorili utečenecké tábory. Ľudia odišli hlavne z miest kde sa bojuje. Avšak, nie všetkým sa dalo odísť. Hlavne starší muži a ženy ostali doma, čakajúc na milosť či nemilosť povstalcov. Iní zasa pre nedostatok potravín a síl zahynuli pri presune do bezpečia... Veľa ľudí našlo a nachádza útočisko v našich kostoloch. V Jube je teraz situácia stabilizovaná a nepokoje ustali.

Náš arcibiskup Paulino Lukudu Loro nás vyzval na modlitby za mier a ukončenie bojov. Z tohto podnetu sme aj my, bratia františkáni, zorganizovali prvú modlitbovú procesiu za mier a pokoj. Začali sme liturgiou slova v kostole a po požehnaní sme začali procesiu v uliciach mesta.

Bolo to pre mňa veľmi silné vidieť ako sa matky s malými deťmi, mládež a straší ľudia zúčastnili tejto procesie a modlili sa úprimne a oddane k Bohu s prosbou o pokoj pre Južný Sudán. Dĺžka trasy, ktorú sme prešli, bola asi 5 km. Počas procesie sme mali päť zastavení, pri ktorých sme rozjímali nad tajomstvami radostného ruženca. Niektorí ľudia sa počas cesty pridali k nám a niektoré autá zastavovali a dávali najavo svoj súhlas s modlitbou za mier. Stretlo nás množstvo áut s armádnymi vojakmi, ktorí prechádzali okolo a len sa mlčky dívali...

Keď sme zastavili pri muničnom sklade, kde bolo okolo asi 25 ozbrojencov, dvaja z nich sa pridali k nám a modlili sa za mier. Jedna mamička im rozdala modlitbu za mier na záver rozjímania. Procesiu sme ukončili prosbami a slávnostným požehnaním so Sviatosťou Oltárnou v našom kostole Najsvätejšej Trojice.

Drahý brat, drahá sestra, prosíme vás, spomeňte si v modlitbe na trpiacich bratov a sestry v Južnom Sudáne, aby čím skôr zavládol mier a pokoj v tejto krajine!