Duchovná obnova vo farnosti Bolešov

Felix Mária OFM
12.02.2017

V dňoch 9.-12. februára 2017, sa uskutočnila vo farnosti Bolešov "Duchovná obnova po misiách."

Duchovná obnova bola pokračovaním ľudových misií, ktoré sa uskutočnili pred rokom. I z tohto dôvodu duchovná obnova smerovala k reflexii uplynulého roka. P. Anton a P. Felix Mária vo svojich príhovoroch povzbudzovali veriacich k tomu, aby sa nenechali znechutiť okolnosťami, či "pomalým" napredovaním, ale aby viac dôverovali Bohu. Pokánie a zmena zmýšľania vedú k hlbšej dôvere v Boha. Spoznať Boha, ktorý nás miluje je cestou dôvery.

Duchovná obnova prebiehala vo farskom kostole, ale i na filiálkach - Sedmerovec a Slávnica. Okrem svätých omší boli súčasťou obnovy i pobožnosti - krížová cesta, ktorú sme obetovali za zomrelých a Eucharistická adorácia. V sobotu 11. februára sme pri príležitosti spomienky na zjavenia Panny Márie v Lurdoch a rovnako pri príležitosti 25. dňa modlitby za chorých udeľovali sviatosť pomazania chorým.

V závere, počas nedeľných omší sme uvažovali nad naším krstným zasväteným a Ježišovou výzvou - "Vy ste svetlo sveta!" Po sv. omši sme rodinám, ale i jednotlivcom rozdávali "Svetlo Kristovo" - sviece, ktoré sú symbolom, že i my máme svietiť v tomto svete.

Farnosť Bolešov i jeho duchovného správcu dp. Kľučika zverujeme do vašich modlitieb a vyprosujeme im veľa Božich milostí.