Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánska 2
811 01 Bratislava

Telefón kláštor:

+421-2-544 32 145
E-MAIL (len kláštor / nie kostol): klastorba@frantiskani.sk

Adresa Kostola:

Kostol Zvestovania Pána
Františkánska 1
811 01 Bratislava

Správca kostola

+421-902-152 270  (výhradne pre kostol)
E-MAIL (krsty, sobáše, a iné akcie v kostole): kostolba@frantiskani.sk

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB: SK95 0200 0000 0000 0694 1012
Podpora pastoračných aktivít, života bratov a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Ján Kapistrán
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Simeon Brindzák OFM gvardián (predstavený kláštora), provinciálny sekretár, provinciálny archivár, pastorácia mládeže a koordinátor stretiek, pastoračný kňaz br. Ján Kapistrán Lazový OFM vikár domu (zástupca predstaveného), sekretár pre formáciu a štúdiá, magister postnovicov, miestny animátor pre pastoráciu povolaní, pastoračný kňaz br. Stanislav Sabatula OFM provinciálny ekonóm, pastoračný kňaz br. František Xaverský Olbert OFM provinciálny minister, Vydavateľstvo Serafín, pastoračný kňaz

 

br. Silvester Poliak OFM správca kostola, pastorácia nepočujúcich v Bratislave, správca KCN BA br. Remigiusz Górski OFM výpomocný kňaz, asistent III. rádu sv. Františka

 

br. Jaroslav Niktulinec OFM diakonská služba, skladník Vydavateľstva Serafín, služba v rehoľnom dome br. Rufín Haľcin OFM kuchár, organista, služba v rehoľnom dome Bratia s dočasnými sľubmi: br. Áron Oscitý OFM služba v rehoľnom dome br. Natanael Kuma OFM služba v rehoľnom dome br. Teodor Romža Gellen OFM služba v rehoľnom dome br. Arnold Eližer OFM služba v rehoľnom dome br. Bonaventúra Briš OFM študent TF TU 1. r., služba v rehoľnom dome br. Lukáš Mária Buhla OFM Formačný ročník, študent TF TU Bratia so slávnostnými sľubmi Mimo rehoľný dom - na misiách alebo v službách inej provincie: br. Patrik Zamysevskij OFM služba v Provincii sv. Leopolda - Rakúsko
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Vladimír Olbert (Fr. František Xaverský, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Simeon Peter Brindzák, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii