Sľub

Igor Haraj
23.09.2017

„Regula a život menších bratov je: zachovávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote“ (Reg. 1, 1). Traja mladí muži – približne moji rovesníci – sa rozhodli takto žiť po celý svoj život. Br. Efrém, br. Pavol a br. Silvester, každý z iného prostredia, každý s inou povahou, každý s inými záujmami, túžbami, potrebami... A predsa všetkých troch čosi spája: osvietení tichým svetlom Božej milosti dokázali navždy povedať nezmernému Bohu svoje „áno“. Bez akýchkoľvek podmienok, bez „zadných dvierok“, bez výhovoriek. My, mladí dneška, zväčša neradi dávame sľuby navždy, neradi sme viazaní (a to často aj v láske k svojej polovičke, žiaľ...:( ), radšej máme veci „na skúšku“. O čo viac sú pre mňa osobne živými majákmi odvahy a vytrvalosti mladí bratia, ktorí sa navždy zasvätili Tajomnému. Boh je nám síce bližší ako vlastné srdce, ale zároveň je aj nepochopiteľný a oveľa vznešenejší, než si Ho vieme predstaviť či vysnívať. Nemôžeme Ho jednoducho poklepať po pleci, kedy sa nám zachce. Prichádza a odchádza, dáva sa poznať, ale aj mlčí, ako On chce. Preto Ho treba v modlitbe vytrvalo hľadať, nenechať sa odradiť obdobiami duchovnej suchoty, prázdnoty či noci. Hľadanie Boha vo vnútornej modlitbe je vskutku podstatou rehoľného života, ktorý má svoje korene v prastarej mníšskej tradícii púštnych Otcov. Nazdávam sa, že toto hľadanie by nemalo byť prehlušené ničím: ani pastoračnými, charitatívnymi, misijnými či inými aktivitami. Tak sa dá po celoživotnom hľadaní Trojsvätého, v úsilí o zmenu svojho života a zmýšľania, dospieť k presvedčeniu sv. Františka: Deus meus et omnia – Môj Boh a moje všetko! Dobrodružstvo neopakovateľnej púte s Najvyšším sa pre troch mladých ľudí práve nanovo začína. Bratia, šťastnú cestu!

Igor Haraj

Igor Haraj, rozhľadený a zčítaný mladý bratislavčan, dobre podkutý z viacstupňového štúdia filozofie i skúsenoťami z moderátorskej práce v Slovenskom rozhlase a televízii TA3. Jeho cesta k Bohu nebola priamočiara, preto sú jeho myšlienky zaujímavou inšpiráciou ako žiť ten neraz nejednoduchý vzťah s Bohom.