Vstať k novému životu

Lucia Kontšeková
07.05.2017

Vstať z mŕtvych znamená nechať sa pritiahnuť Božím slovom, urobiť prístupnými tie miesta, ktoré sú vo mne zapečatené kameňom. Kameň znemožňuje prístup do hrobu. Ale keď to, čo ma uzatvára, odsuniem nabok, sprístupním doposiaľ nedostupné miesta, môžem objaviť netušené možnosti, novú kvalitu bytia, nádheru, niečo neslýchané... Do tmavého hrobu sa s prichádzajúcim dňom dostáva svetlo.

Čo bolo pochované, pomaly ožíva, nadobúda nový dych. Paradoxy "svetlo a tma", o ktorých hovorí evanjelista Ján v celom svojom evanjeliu. Tma, aby z nej mohlo vystúpiť svetlo. Božia blízkosť otvára horizonty môjho obmedzeného vnímania a otvára aj to najťažšie – skalu uzatvárajúcu hrob, aby som mohla doň zostúpiť. Nič nedáva z hrobu preč. Len mi pomáha zmeniť a usporiadať veci, to, ako sa po znovuzrodení budem z tohto miesta dívať smerom von.

Odvaha neutiecť pred vlastným prázdnom, ale počkať na to, čo Boh cez svetlo vrhnuté do hrobu môjho života môže uviesť do pohybu či priviesť k novému životu.

Vstať z mŕtvych môže pre mňa znamenať:

• objaviť novým „všedný“ deň a preniknúť do jeho výnimočnosti,

• v ruinách a fádnosti práce nájsť dôležitosť, krásu a tvorivosť,

• zo stretnutia s ľuďmi urobiť oslavu, tešiť sa ako na najkrajšej slávnosti,

• z pohľadu, ktorému sa bežne vyhýbam, spraviť nástroj milosrdenstva pre tých, ktorí plačú...

Povstanie z mŕtvych ako objavenie ustavičného Božieho zrodenia sa a vstávania z môjho hrobu a otvorenie sa Bohu a následne druhým ľuďom. Povstať z mŕtvych ako rozhodnutie povedať, že i cez môj život, pohľad, gestá chce Boh vstať aj v životoch ľudí, ktorí sa so mnou delia o spoločnú cestu. Vstať z mŕtvych ako pozvanie prijať tvorivého Božieho ducha, ktorého do mňa neustále vdychuje Boh. Boh svojou tvorivou silou jednostajne premieňa a privádza k životu, čo som ja v sebe už dávno pochovala a privalila kameňom.

Lucia Kontšeková

Lucia Kontšeková, rehoľná sestra z Kongregácie sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny. Ako špeciálny pedagóg sa venuje práci s hendikepovanými. Vedie jedno zo spoločenstiev pri františkánskom kostole v Bratislave. Veľkú časť svojej formácie prežila v Španielsku. Žije v Rovinke pri Bratislave.