Veľká Láska cez veľké sviatky

Lucia Kontšeková
12.04.2017

Ježišu, dávaš zelenú tomu, čo je v živote smrť, dávaš súhlas, že môžu s tebou urobiť, čo chcú. Ideš úplne do extrémnej sebadarujúcej sa lásky a vyprázdňuješ svoje vnútro od všetkých svojich predstáv, od všetkého, čo je ľudsky logické. Dávaš súhlas, svoje áno a v slobode odovzdávaš celé svoje telo tým, ktorí nad tebou v podstate nemajú žiadnu moc.

Tým, že podávaš Judášovi kúsok chleba, mu dávaš možnosť rozhodnúť sa. Uprostred zrady a v posledných chvíľach, tesne pred smrťou hovoríš: "Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás." V rozhodujúcej chvíli miluješ a dávaš príklad najhlbšej lásky k človeku. V najťažších okamihoch a posledných minútach svojho života odhaľuješ svoje vnútro plné lásky a súcitu.

Ježišu, pomôž mi preniknúť do tajomstva sebadarujúcej lásky, ku ktorej ma v týchto dňoch pozývaš. Otváraj moje vnútro tvojmu Slovu a obrovskému bohatstvu, ktoré môže z neho prichádzať cez môj život na svet.

 

Lucia Kontšeková

Lucia Kontšeková, rehoľná sestra z Kongregácie sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny. Ako špeciálny pedagóg sa venuje práci s hendikepovanými. Vedie jedno zo spoločenstiev pri františkánskom kostole v Bratislave. Veľkú časť svojej formácie prežila v Španielsku. Žije v Rovinke pri Bratislave.