Jarná kontemplácia

Igor Haraj
24.03.2017

Milujem jar. Je také úžasné zobúdzať sa ráno na vtáčí spev, vnímať tie priezračné a svieže lúče ranného slnka, vdychovať vôňu prekypujúceho nového života a s nádejou začať nový deň. Východní otcovia často nabádajú, aby sa človek modlitby vydal práve cestou kontemplácie prírody. Tento spôsob vnútornej modlitby nazývajú „physiké“. Spočíva v tom, že kontempláciou Bohom stvorených vecí je kresťan usilujúci sa o duchovný život vedený ku kontemplácii samého Boha. Pravda, pohrúžiť sa dá len vtedy, ak sme skutočne prítomní tu a teraz, ak sme úplne sústredení na prítomný okamih. Zastaviť sa a dívať sa, počúvať a pociťovať, to je začiatok akejkoľvek kontemplácie. Keď naozaj otvorím oči a zbavím sa istej automatickosti a stereotypnosti vo vnímaní, keď sa prestanem zaoberať iba vlastnými myšlienkami, predstavami a plánmi, keď prestanem náruživo ťukať do svojho najnovšieho smartfónu, vtedy skutočne začnem vnímať, čo mi chce okolitý svet povedať. Skrze stvorenia sa postupne dostávam k Stvoriteľovi. Kontemplatívnym pohľadom bdelosti už nevidím „iba“ veci okolo seba, ale vnímam ich ako transparentné: v každej stvorenej veci a skrze ňu spoznávame nepostihnuteľného, tajomného a nezmerného Tvorcu. Tak na vlastnej koži prežijeme a naozaj si aj zvnútorníme, čo znamená kresťanská pravda viery, že Boh všetko udržuje svojou všemohúcou vôľou v bytí. Pán je nám bližšie, než si myslíme. Ako hovoria východní otcovia, je nám bližšie, než naše vlastné srdce. Je v nás, aj okolo nás v ľuďoch, veciach a v prírode, ale aj „nad“ nami, ďaleko prevyšujúc všetky naše predstavy a myšlienkové konštrukcie, ktoré si o Ňom nevdojak vytvárame. Začiatok kontemplácie teda spočíva v bdelosti (gr. „nepsis“), ku ktorej nás vyzýva aj náš Božský Majster: „Bdejte a modlite sa...“ (26, 41). Myslím, že jar nám všetkým ponúka množstvo krásy a podnetov k skutočnej bdelosti...

Igor Haraj

Igor Haraj, rozhľadený a zčítaný mladý bratislavčan, dobre podkutý z viacstupňového štúdia filozofie i skúsenoťami z moderátorskej práce v Slovenskom rozhlase a televízii TA3. Jeho cesta k Bohu nebola priamočiara, preto sú jeho myšlienky zaujímavou inšpiráciou ako žiť ten neraz nejednoduchý vzťah s Bohom.