Riziko viery

Igor Haraj
03.02.2017

Človek dneška je už raz taký. Chce mať všetko pod kontrolou, chce, aby veci do seba zapadali a správali sa predvídateľne. Aj toto je jeden z dôsledkov technizácie ľudského myslenia. S Bohom je to však inak. Ten je „nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný, nepostihnuteľný“ (Liturgia sv. Jána Zlatoústeho). Nedá sa jednoducho vtesnať do nejakej schémy, nenechá Sebou manipulovať podľa nášho návodu. Pre človeka dneška teda viera – vzťah s Najvyšším – predstavuje skutočné riziko. Veď ako k Nemu, ktorý sa vymyká všetkému, pristupovať? Možno Mu vôbec dôverovať? Ako to myslí s mojím životom...? A predsa sa v každej dobe našli a nachádzajú (mladí) muži a ženy, ktorí všetko vsadia na jednu kartu – na Skrytého, ktorého aj hľadajú v skrytosti a zo všetkých síl opustiac všetko. O toto ide v mníšstve: je to cesta hľadania Boha. Mám pocit, že do značnej miery sa týka každého kresťana. Otázkou zostáva, či máme dosť odvahy vykročiť na cestu, ktorá nie je lemovaná evidenciou prírodovedy, ani axiómami matematiky, na cestu, kde sa človek ukáže vo svojej nahote a často nedostatočnosti, na cestu, ktorá od základu zmení život. Je to možno riskantné, ale zároveň vzrušujúce a plnokrvné. Taká je cesta kresťana.

Igor Haraj

Igor Haraj, rozhľadený a zčítaný mladý bratislavčan, dobre podkutý z viacstupňového štúdia filozofie i skúsenoťami z moderátorskej práce v Slovenskom rozhlase a televízii TA3. Jeho cesta k Bohu nebola priamočiara, preto sú jeho myšlienky zaujímavou inšpiráciou ako žiť ten neraz nejednoduchý vzťah s Bohom.