Máš na to!

Lenka Jurášková
07.11.2016

Už niekoľko rokov veľmi rada čítam životopisy svätých. Tento druh literatúry ma zaujal asi preto, lebo po ich prečítaní som si uvedomila, že svätci boli „obyčajní ľudia“ ako sme my. Niektorí vyrástli v chudobe, iní v bohatstve, v usporiadanej kresťanskej rodine, ale aj v rozhádaných rodinách. Jedni boli vzdelaní, iní veľmi jednoduchí... Prežívali podobné boje ako my- svetské, duchovné aj duševné. Mohli všetko- užívať si hýrivý život, zhrešiť, „namočiť sa“ do problémov, žiť slušne, vzorne, čisto... Ich cesty boli rozdielne, ale jedno mali spoločné- rozhodli sa milovať Boha- či už vyšli z „dobrej“ alebo „zlej“ cesty. Takže výhovorky typu: „Ty máš šťastie, že si sa narodil v tejto usporiadanej rodine... Tebe sa žije, keď máte toľko peňazí, že si môžeš dovoliť čokoľvek...Tebe sa to ľahko povie, keď si bol k viere vedený od mala...Ty si ešte taký čistý, že žiješ akoby v rozprávke, ale čo ja s mojimi hriechmi?... Kto si ma bude chcieť vziať za manželku, keď som už spala s toľkými?... Ja si Ťa/to nezaslúžim, lebo v minulosti...“ nie sú na mieste.

Z niektorých prečítaných životopisov viem, že život svätca nie je ľahký a možno sa ani nevyvíja podľa predstáv hlavnej postavy. No dôležité v živote svätca je prijať situácie, v ktorých sa ocitá- možno nečakane, prekvapivo a uvedomiť si hlavné poslanie na zemi- milovať a byť blízko Bohu i ľuďom.

Brat, sestra, nemysli si, že žiješ horší život ako žili svätci! Máš rovnakú príležitosť stať sa jedným z nich, ale musíš sa prestať vyhovárať...

Ďakujeme vám, všetkým svätým, ktorí ste žili na tejto zemi a ukázali ste nám, že napriek VŠETKÉMU sa dá dopracovať k svätosti!

Lenka Jurášková