Láska prichádza

Lucia Kontšeková
11.04.2016

V týchto dňoch slávime Lásku, ktorá sa nám dáva - nie preto, že sme "dobrí", ale preto, lebo Boh sa vo svojej nekonečnej dobrote rozhodol pre neustále prebývanie v našom vnútri, v našej intimite - ako ten, ktorý je totálne ľudský a božský, a zároveň úplne prístupný každému.

Pamätáte si na posledné stretnutie s konkrétnym človekom, ktoré vo vás spôsobilo istý pohyb či premenu? Už prešlo veľa času a akoby to, čo v nás zanechal, pokračuje a premieňa nás... Boh v nás neustále tvorí a pôsobí - pri ozajstných stretnutiach sa s ním v človeku, v rôznych situáciách, ale i bežných momentoch (v práci, v škole, doma, pri športe, tanci, v prírode...)

Láska vteleného, ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša preniká našu bytosť a premieňa náš spôsob žitia a myslenia.

Láska je tou veľkou, hybnou silou a živým ohňom, ktorý v nás pôsobí a zároveň sa dáva. Myslím, že to je skúsenosť ľudí, ktorí vo svojich životoch objavujú a sprítomňujú tento obrovský Boží dar a svojou milujúcou prítomnosťou otvárajú svoje okolie pre objavenie Lásky v nich. Prajem nám, aby sme sa ponárali do tejto Lásky, ktorá premieňa svet.

 

Lucia Kontšeková

Lucia Kontšeková, rehoľná sestra z Kongregácie sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny. Ako špeciálny pedagóg sa venuje práci s hendikepovanými. Vedie jedno zo spoločenstiev pri františkánskom kostole v Bratislave. Veľkú časť svojej formácie prežila v Španielsku. Žije v Rovinke pri Bratislave.