My a naše motivácie

Zuzana Kolníková
19.10.2015

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi,“ hovorí sv. Pavol v liste Kolosanom (Kol 3, 23) a my sme to počuli aj na prvej tohtoročnej bratislavskej mládežke, ktorá nás vyzvala žiť BEZ alternatív. Čo skutočne motivuje moje konanie a správanie? Pre ČO, respektíve pre KOHO robím to, čo robím? Očakávam uznanie? Slávu? Odmenu? Vďačnosť?

Už niekoľkokrát sa mi v práci stalo, že keď som po operácii zobudila pacienta, ten ma v rámci dozvukov anestetického opojenia spojeného s jeho pravým „ja“, ktoré práve nebolo pod kontrolou spoločenských konvencií a noriem, poposielal do rôznych „teplých krajín“, pričom sa neostýchal použiť ani vulgarizmy najťažšieho kalibru. Samozrejme ich po mne kričal dostatočne hlasno na to, aby som ho počula nielen ja, ale celý operačný trakt. Vysvetľovať mu, že naozaj ani ja, ani chirurg netrpíme nijakou zvláštnou úchylkou, ktorá nás núti o druhej v noci sedieť na operačke a „obťažovať“ pacienta našimi medicínskymi zásahmi, je absolútne zbytočné. Ak by som teda očakávala aspoň drobné uznanie, alebo vďačnosť za svoju snahu, obišla by som nielen naprázdno, ale asi aj urazene a s pocitom slušnej frustrácie, sklamania, prípadne hnevu.

A čo v bežnom živote? Čakám, že vždy, keď urobím niečo dobré, príde odmena? Že všetko dobro sa mi automaticky vráti a budem akoby „zaočkovaná“ proti zlému, proti zlyhaniam a chybám ostatných? A že zlé veci sa stávajú len tým, ktorí sa o ne nejakým spôsobom „zaslúžili“?

V knihe Jób Satan tvrdí, že Jób je spravodlivý zo zištných dôvodov, pretože sa mu to jednoducho oplatí. Františkán Richard Rohr vo svojej knihe Jób a tajomstvo utrpenia hovorí, že teória „vráti sa nám toľko, koľko Bohu dáme“ vlastne tvrdí, že naša spása závisí od nás a od našej dokonalosti a dobroty. Vďaka nášmu dobrému Bohu sme však „...spasení (ste) milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval,“ (Ef 2, 8-9).

Lebo inak by sme to mohli, s ohliadnutím sa na náš život, na naše zlyhania a pády, asi rovno zabaliť...

Zuzana Kolníková

Zuzana Kolníková, mladá lekárka, anestéziologička v „zábehu“, v bratislavskej nemocnici na Kramároch. Je aktívnou členkou Františkánskej mládeže - GIFRA, animátorkou a našou bratislavskou spolupracovníčkou.