Dvojznačnosť našich slov....

Filip OFM
16.10.2015

Tie reklamné slogany tie sú....                                                                     +!

Často dvojznačné aby sa zavŕtali do mysle.

Za všetky spomeniem aspoň  jeden, istej nemenovanej banky: „Najlepší idú za nami“

Akože za nami?

Buď teda tí čo sú najlepší v tom svojom odvetví prichádzajú za nami ktorí sme najlepší v tom bankovom odvetví.

Alebo, my sme super najlepší a tí čo sú najlepší môžu prísť až po nás lebo za nami zaostávajú.

Ten slogan to nevysvetľuje, a tak akoby hlásal oboje možné vysvetlenia v tom jednom.

 

Keď sa pozriem na život nášho zakladateľa sv. Františka ktorého tranzitus sme si nedávno pripomínali pozorné oko si všimne, že bolo v jeho živote zopár stretnutí ktoré výrazne zadefinovali jeho život.

Jedným z takýchto stretnutí bolo stretnutie s Ukrižovaným.

Všímajte si prosím tú dvojznačnú  šifru:

Stretnutie s ukrižovaním a stretnutie s Ukrižovaným.

Mne osobne to evokuje súvzťažnosť: ten kto sa v živote stretne s niečím naozaj ťažkým a bolestným, ten má výbornú šancu stretnúť sa aj s Ukrižovaným. Táto súvzťažná dvojznačnosť sa nám môže zavŕtať do srdca a vtedy snáď porozumieme koľko múdrosti nám môže priniesť, keď rastieme do výšky Človeka bolesti  ktorý poznal slabosť....

Filip OFM