Schóla v Okoličnom

Brat OFM
01.07.2022

Jedna z výborných kázní jedného z našch bratov....

Brat OFM
09.06.2022

Priprav príbytok Ježišovi 2021

Silvester OFM
26.12.2021

I. Duchovná príprava pred návštevou pápeža Františka

Silvester OFM
15.08.2021
Od 15. augusta sa budeme spoločne modliť a prosiť o požehnanie apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku. Našou prípravou budú krátke videá, ktoré obsahujú myšlienku Svätého otca k dennému evanjeliu a modlitbu k Panne Márii a sv. Jozefovi za blížiacu sa návštevu pápeža Františka.

Transitus

José OFM
30.09.2020

Františkánska veža v rekonštrukcii (2017-2019)

José OFM
23.04.2018

Pozvánka na SDM 2016 a GIFRA 2016

Brat OFM
23.11.2015
  12