Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Nám. gen. M. R. Štefánika 28
028 01 Trstená

Telefón:

+421-43-532 1440

Patrocínium Kostola:

Kostol sv. Juraja

správca: br. Peter Vnučák

kontakt: peter.vnucak@gmail.com

Bankové spojenie:

IBAN
SK30 0900 0000 0051 6652 4819
SWIFT GIBASKBX
Podpora pastoračných aktivít, života bratov a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Matúš
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Matúš provinciálny definítor, gvardián (predstavený kláštora), akolyta, magister postulantov br. Peter správca kostola, pastoračný kňaz br. Pio pastoračný kňaz, ekonóm br. Peter Baptista miestny asistent pre OFS, pastoračný kňaz br. Štefan vikár domu (zástupca predstaveného), Ordinariát OS a OZ SR br. Ján de la Salle kostolník, služba v rehoľnom dome Bratia so slávnostnými sľubmi Mimo rehoľný dom: br. Bernardín pastoračný kňaz a služba určená v Provincii sv. Václava v Českej republike br. Marek starostlivosť o rodičov
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Vladimír Olbert (Fr. František Xaverský, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Simeon Peter Brindzák, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii