Hlavná stránka Fotoalbumy Kontakt História Bratia
Rubriky
Z nášho kostola:
(klikni pre rozbalenie)

Pondelok - Sobota: 6:00, 18:00

Nedeľa: 6:00, 8:00, 10:00, 18:00

V pracovný deň, na ktorý pripadne prikázaný sviatok:
6:00, 16:00, 18:00

Každý deň: ráno od 6:00 a večer 30 min pred sv. omšou.

V nedeľu: od 6:00; 7:30; 9:30 a od 17:30

Pripomíname, že v nedeľu by sme mali byť účastní na celej sv.omši !

Úmysly sv. omší na nasledujúci mesiac prijímame vždy v poslednú sobotu v mesiacia to ráno od 6:45 (úmysly na ranné sv. omše) a večer od 17:00 (na večerné sv. omše budúceho mesiaca).

Eucharistická adoráciá býva každý utorok od 6:45 do 18:00 a vo štvrtok po večernej sv. omši do 19:30.

Od pondelka do soboty o 6:30 sa spoločne s ľudom v kostole modlíme Ranné chvály.

Vo štvrtok po večernej sv.omši sa modlíme Vešpery pri Najsv. Eucharistii.

Snúbenci, ktorí by chceli uzavrieť sviatosť manželstva v našom kostole musia mať najprv súhlas od miestneho VDP. dekana S. Vojtka z farnosti sv. Mikuláša.

Až potom je možné dohadovať podrobnejšie záležitosti sobáša so správcom kostola, br. Šimonom Supekom OFM.


Zaujímavé odkazy
   
br. Šimon Supek predstavený kláštora (gvardián), správca kostola
br. Filip Čierny zástupca predstaveného (vikár)
br. Ginepro Barok výpomocný duchovný
br. Cyril Brázda výpomocný duchovný, magister novicov
br. Efrém Zemjánek výpomocný duchovný, duchovný asistent OFS
br. Michael Holub dôchodca
br. Paschal Grebeči dôchodca
br. Vojtech Cibulák kostolník, údržbár
novici:  
br. Áron Oscitý  
br. Natanael Kuma  
br. Teodor Gellen  
   
   
   
HľadaťNáhodné fotografie
Kalendár
Facebook stránka
Návštevnosť
TOPlist

Administrácia