Hlavná stránka Fotoalbumy Kontakt História Bratia
Rubriky
Z nášho kostola:
(klikni pre rozbalenie)

Pondelok - Sobota: 6:00, 18:00

Nedeľa: 6:00, 8:00, 10:00, 18:00

V pracovný deň, na ktorý pripadne prikázaný sviatok:
6:00, 16:00, 18:00

Každý deň: ráno od 6:00 a večer 30 min pred sv. omšou.

V nedeľu: od 6:00; 7:30; 9:30 a od 17:30

Pripomíname, že v nedeľu by sme mali byť účastní na celej sv.omši !

Úmysly sv. omší na nasledujúci mesiac prijímame vždy v poslednú sobotu v mesiacia to ráno od 6:45 (úmysly na ranné sv. omše) a večer od 17:00 (na večerné sv. omše budúceho mesiaca).

Eucharistická adoráciá býva každý utorok od 6:45 do 18:00 a vo štvrtok po večernej sv. omši do 19:30.

Od pondelka do soboty o 6:30 sa spoločne s ľudom v kostole modlíme Ranné chvály.

Vo štvrtok po večernej sv.omši sa modlíme Vešpery pri Najsv. Eucharistii.

Snúbenci, ktorí by chceli uzavrieť sviatosť manželstva v našom kostole musia mať najprv súhlas od miestneho VDP. dekana S. Vojtka z farnosti sv. Mikuláša.

Až potom je možné dohadovať podrobnejšie záležitosti sobáša so správcom kostola, br. Šimonom Supekom OFM.


Zaujímavé odkazy

VITAJ, DOBRÝ ČLOVEK

 

 

 

Už len ten fakt, že si sa sem preklikol, nemôže byť náhoda.

Nejeden z nás, ktorý to prvotné rozhodnutie sa pre rehoľný život už má za sebou, si v tých ťažkých časoch útrap a hľadaní našej životnej cesty želal, aby sám veľký a dobrý Pán Boh osobne zostúpil z neba, poklepal nás po pleci a povedal nám: „Neblázni, Jožko/Ferko/Janko/Paľko/Andrejko atď., niet na čo čakať, niet nad čím váhať, veď práve Teba som si vyvolil už od úsvitu dejín za svojho učeníka aj apoštola, aby si moje meno zaniesol pohanom aj prezidentom a aby si popritom prežil uvedomenie, že bez bolesti a Lásky to nepôjde“.

Lenže Boh to s nami takto osobne nikdy nedohodne.

Sám najlepšie vidí, že až to má hodnotu, k čomu sa človek v živote sám rozhodne a odhodlá! A tak sa Ti úplne každý deň prihovára osobitným spôsobom cez udalosti, ktoré zažívaš, cez ľudí, s ktorými vytváraš vzťahy alebo ktorých Ti Boh prozreteľnostne pošle do cesty, cez knihy, ktoré prečítaš, cez modlitby, čo k Bohu vysielaš, alebo aj cez zmysluplné ticho, na ktoré si občas nájdeš čas a pod.

 

A keď sa po týchto všetkých náznakoch aj vďaka Tvojej vnímavosti srdca rozhodneš už naozaj vstúpiť k nám do prvého stupňa našej františkánskej formácie, zakrátko pochopíš a spoznáš, že namiesto ideálu zasvätených ľudí, čo kráčajú za Kristom po stopách svätého Františka, si tu našiel strašne obmedzených a hriešnych úbožiakov, vlastne rovnakých ako si Ty sám, keď teraz práve vstupuješ!

Avšak toto nie je a nemá byť jediná pravda o našom živote...

Lebo keď po pár rokoch budeš skladať večné sľuby vložením svojich rúk do rúk provinciála poslednú vetu, ktorú v tom historickom okamihu sľubu vypovieš bude:

 

 

Čiže každý deň budeš pozvaný rásť, každý deň aspoň o máčny máčik byť stále viac dávajúci zo seba to naj... a oťukávať tak hrany svojho sebectva.

ČO TI TEDA PONÚKAME?

Silný príbeh františkánskeho hnutia, ktorý sa v dejinách ľudstva aj Cirkvi vo svojej podstate sám vysvetľuje aj sám propaguje. (nie je to príbeh nejakého rýchlo kvaseného spoločenstva, o ktorého zakladateľovi sa historické fakty trieštia na dohadoch a legendách...)

Je to silný príbeh kajúcnikov z Assisi - ako sa v počiatkoch františkánske hnutie zadefinovalo.

Znaky františkánskeho života:

BratstvoMinoritaChudoba

 

 

 

 

 

 

A tento príbeh nás zachraňuje aj uzdravuje navzdory našim slabostiam túžime denne rásť do milujúcej Božej náruče. O to ide, dostať sa tam!!! Lebo my františkáni, nie sme stvorení na plačkanie, ale na službu, skrze ktorú túžime dosiahnuť dokonalú lásku aj k Bohu aj k človeku. A ako píše klasik: „... To je všetko, viac ti netreba na ostrovčeku Tvojej samoty...“

Kontakt na brata zodpovedného za pastoráciu povolaní v reholi františkánov:

brat filip

tel.č.: 0910 640 842

email: filantropofm@gmail.com


Dané v Trnave – slovenskom malom Ríme, 3.10.2016 na slávnosť tranzitu nášho zakladateľa sv. Františka

Najbližšia možnosť ísť na víkend rozlišovania životného povolania Bratislave od 9. do 11. júna 2017

HľadaťNáhodné fotografie
Kalendár
Facebook stránka
Návštevnosť
TOPlist

Administrácia