Hlavná stránka Fotoalbumy Kontakt História Bratia
Rubriky
Z nášho kostola:
(klikni pre rozbalenie)

Pondelok - Sobota: 6:00, 18:00

Nedeľa: 6:00, 8:00, 10:00, 18:00

V pracovný deň, na ktorý pripadne prikázaný sviatok:
6:00, 16:00, 18:00

Každý deň: ráno od 6:00 a večer 30 min pred sv. omšou.

V nedeľu: od 6:00; 7:30; 9:30 a od 17:30

Pripomíname, že v nedeľu by sme mali byť účastní na celej sv.omši !

Úmysly sv. omší na nasledujúci mesiac prijímame vždy v poslednú sobotu v mesiacia to ráno od 6:45 (úmysly na ranné sv. omše) a večer od 17:00 (na večerné sv. omše budúceho mesiaca).

Eucharistická adoráciá býva každý utorok od 6:45 do 18:00 a vo štvrtok po večernej sv. omši do 19:30.

Od pondelka do soboty o 6:30 sa spoločne s ľudom v kostole modlíme Ranné chvály.

Vo štvrtok po večernej sv.omši sa modlíme Vešpery pri Najsv. Eucharistii.

Snúbenci, ktorí by chceli uzavrieť sviatosť manželstva v našom kostole musia mať najprv súhlas od miestneho VDP. dekana S. Vojtka z farnosti sv. Mikuláša.

Až potom je možné dohadovať podrobnejšie záležitosti sobáša so správcom kostola, br. Šimonom Supekom OFM.


Zaujímavé odkazy

Zverejňujeme list od Trnavskej charity, ktorý vysvetľuje použitie potravín, ktoré im môžete nechať pri oltári Sedembolestnej Panny Márie v našom kostole (na ľavej strane):

Poďakovanie darcom
Prvopiatkovej potravinovej pomoci
a vysvetlenie doterajšej činnosti

 

Pravidelná potravinová zbierka v kostole sv. Michala archanjela v Boleráze a u bratov františkánov v kostole svätého Jakuba v Trnave uľahčuje situáciu núdznym rodinám a jednotlivcom. Prvá lastovička vyletela v októbri 2013 v Boleráze a vo februári sa pridali františkáni. Každá doterajšia zbierka nás svojím objemom nečakane milo prekvapila. Mohli sme pomôcť mnohým ľuďom, ktorých počet však neustále narastá.

Po počiatočnom monitorovaní situácie sme potravinovú pomoc rozdelili do troch skupín:

  1. ľuďom, ktorí využívajú služby denného centra, ponúkame potravinový balíček za zapojenie sa do rôznych činností centra
  2. jednotlivci a rodiny, ktoré využívajú potravinovú pomoc pravidelne, môžu prísť pre potravinový balíček v určenom čase, dva krát mesačne
  3. jednotlivcom a rodinám, ktorí sa ocitli v krízovej situácii, ponúkame potravinový balíček každý pracovný deň.

V apríli tohto roka sme začali s evidenciou, ktorá nám sprehľadňuje počet darov a  obdarovaných. S krátkou štatistikou sa s vami touto cestou radi podelíme.:

V mesiaci apríl sme obdarovali 37 jednotlivcov a 21 rodín. Spotrebovali sme 298 ks potravín.

V mesiaci máj počet ľudí narástol, už v polovici mesiaca sme potraviny k dispozícii nemali. Stihli sme však potešiť 29 jednotlivcov, 18 rodín a  rozdať 231 ks potravín.

No a do polovice mesiaca jún sme mohli podporiť 8 jednotlivcov, 18 rodín a podeliť sa so 176 ks potravín.

 

Za všetkých podporených ľudí ďakujeme.

pracovníci Trnavskej arcidiecéznej charity

 

* * * * * *

 

Prinesením trvanlivej potraviny jeden krát za mesiac pomôžete ľuďom v núdzi. Prispejete sociálne slabej rodine, jednotlivcovi, či človeku bez domova. Tieto potraviny budú potom rozdávané tým, ktorí to potrebujú. Je to zmysluplnšia pomoc ako dávať peniaze ľuďom, žobrajúcim pred kostolom, pričom tieto peniaze sú zväčša použité na nákup alkoholu.

 

Potraviny ( paštétu, mäsovú konzervu, rybaciu konzervu, cestoviny, trvanlivé mlieko, cukor, čaj, keksík,...) môžete priniesť do nášho kostola počas prvopiatkového týždňa a nechať ich pri oltári Panny Márie Sedembolestnej.

 

Ďakujeme.

Tento projekt prebieha v spolupráci  s Centrom pomoci človeku  

Trnavská arcidiecézna charita

Hlavná 43

917 01 Trnava

mobil: 0910 788 023

HľadaťNáhodné fotografie
Kalendár
Facebook stránka
Návštevnosť
TOPlist

Administrácia