Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánska 1
917 01 Trnava

Telefón:

+421-33-551 12 11

Patrocínium Kostola:

Kostol sv. Jakuba

Bankové spojenie:

č. ú. SLSP:
SK15 0900 0000 0000 4553 5607
Podpora pastoračných aktivít, života bratov
a opráv kostola a kláštora.

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Filip
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Šimon gvardián (predstavený kláštora), správca kostola br. Filip vikár domu (zástupca predstaveného), animátor pre pastoráciu povolaní, provinciálny asistent františkánskej mládeže, člen misijného tímu, pastoračný kňaz br. Cyril novicmajster, pastoračný kňaz br. Ginepro pastoračný kňaz br. Karol pastoračný kňaz br. Samuel diakon, miestny duchovný asistent OFS, služba v rehoľnom dome br. Michael dôchodca, kňaz br. Vojtech kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome br. Paschal dôchodca, akolyta, služba v rehoľnom dome Bratia bez slávnostných sľubov: br.Krištof novic br. Timotej novic br. Michael novic Svatováclavské provincie br. Jeremiáš novic Svatováclavské provincie
Bratia vo filiálnom dome Pustovňa Premenenia Pána - Lysá pod Makytou: br. Florián zástupca gvardiána br. Šebastián služba vo filiálnom dome
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Vladimír Olbert (Fr. František Xaverský, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Simeon Peter Brindzák, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii