Tlačivá na darovanie 2% z dane

Brat OFM
20.02.2016

Aj tento rok vás žiadame o podporu formou darovania 2-3% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu FRANTIŠKANIKA alebo občianskemu združeniu a hnutiu GIFRA.

Prostriedky získané prostredníctvom o. z. FRANTIŠKANIKA sú používané na opravy našich budov - kostolov a kláštorov (väčšinou ide o historické pamiatky) a na podporu pastoračných aktivít. Prostriedky získané prostredníctvom o. z. GIFRA využijeme v službe pre mladých.

Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. FRANTIŠKANIKA nájdete na tomto linku. Predvyplnené tlačivo pre o. z. GIFRA nájdete zase na tomto linku.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zprostredkovania 2-3% z dane, sa môžete obrátiť na ekonomika@frantiskani.sk.

ĎAKUJEME!!! PÁN BOH ODPLAŤ!!!

PAX +