Deň Greccio 1223-2023 ... každý 25.deň mesiaca

Brat OFM
11.03.2023

V rokoch 2023-2026 naša rehoľa slávi 800. ročné františkánske jubileá. Prvým z nich je 800.rokov od prvého slávenia Vtelenia prostredníctvom prípravy jasličiek sv.Františkom v talianskom mestečku GRECCIO. V našej provincii na Slovensku si toto jubileum pripomenieme vždy 25. deň v mesiaci, vždy v inej komunite slávením tzv. DŇA VTELENIA alebo GRECCIO DAY.

Začína sa v sobotu 25.3 v Bratislave.

ďalšie slávenia budú:

25.4 Beckov

25.5. Hlohovec

25.6 Trstená

25.7 Trnava

25.8 Pustovňa Lysá pod Makytou

25.9 Prešov a Gelnica

25.10 Fiľakovo

25.11 Nové Zámky

 

Súčasťou dňa Greccio bude aj finančná zbierka pre ľudí utrápených vojnou a zemetrasením v Sýrii, ktorá bude odovzdaná našim bratom františkánom v sýrskom Allepe.