Pôstna duchovná obnova pre mladých

áron ofm
13.02.2023

Drahí mladí priatelia!

Je tu niečo pre vás...

...ponuka či výzva?

Hlavne možnosť opäť urobiť krok v ústrety dobrému Bohu:

pozývame vás na pôstnu duchovnú obnovu.

Viac info a prihlasovanie nájdete vo formulári.

tak...šup-šup!! ...alebo lepšie: klik-klik ;)