Zjavenie Pána

Masseo OFM
10.01.2023

Traja králi od Východu za hviezdou jasnou spiechajú, svetielkom Svetlo hľadajú a Bohu dary dávajú ..... Na sviatok Zjavenia Pána sme v Nových Zámkoch slávili slávnostnú svätú omšu. Chrámom mocne zneli vianočné piesne a koledy, ktorými svätú omšu sprevádzal novozámocký detský a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik. Zvonivý spev a krásny zvuk huslí, akordeónu, cimbalu či basy si uchováme v našich srdciach. Aj vďaka nim sa v nás ešte viac umocnila sviatočná atmosféra tohto dňa a rozjímanie o podstate sviatku. Počas obradu požehnania páter Masseo posvätil vodu, ktorou nás pokropil. V homílii sme uvažovali nad putovaním troch kráľov za Ježišom, o tom, aké riziko podstúpili, keď opustili svoju vlasť, rodiny, aby nasledovali hviezdu a našli novonarodeného židovského kráľa, padli pred ním na kolená a klaňali sa mu. Jedna z myšlienok z homílie „Nikdy neprestaňme adorovať Pána v našom srdci“. Deti spolu s animátormi sa počas katechézy rozprávali o daroch, ktoré môžu oni - maličkí priniesť Jezuliatku a na začiatku liturgie Eucharistie, ako hľadajúci králi s korunkami na hlavách priniesli v mene nás všetkých Novonarodenému vzácne obetné dary. Truhličku naplnenú zlatom v podobe mien tých, ktorých majú radi, kadidlo a detskú modlitebnú knižku, symbolizujúce stálu modlitbu, myrhu a pomôcky do školy, predstavujúce povinnosti, pri ktorých deti prosili,aby ich znášali s pokorou. Hviezda osvecovala ich cestu. Po ukončení svätej omše páter požehnal svätenou vodou aj naše autá, v ktorých mnohí trávime množstvo času, aby nás Božie požehnanie a ochrana sprevádzali na cestách. ..... Kriste, svetu dnes zjavený, buď nami vrúcne slávený. Sláva Buď Otcu Božiemu, spolu i Duchu Svätému. Amen